Diskrimineringslagen - BYA Arbetsmiljöhandbok

3458

Arbetsliv för alla åldrar? – om åldersdiskriminering i arbetslivet

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om indirekt diskriminering sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet).. På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik.Du kan söka i fritext i alla domar eller göra val nedan i spalten till höger för att Exempel på indirekt diskriminering: En arbetsgivare har längdkrav för anställning som missgynnar särskilt kvinnor och personer ur vissa etniska grupper En regel införs som förbjuder alla former av huvudbonader när studenter ska använda en viss maskin som missgynnar personer som bär hijab. Indirekt diskriminering Du måste vara uppmärksam på att krav som ställs i samband med en rekrytering inte missgynnar en skyddad grupp indirekt. Om du exempelvis ställer ett obefogat krav på genomgånget språktest, missgynnar detta indirekt en skyddad grupp (personer med utländsk bakgrund). Indirekt diskriminering Ibland räcker det inte att behandla alla lika. Lagen kräver också att bostadsbolaget, hyresvärlden eller mäklaren, inom vissa gränser, tar hänsyn till att vi har olika etnisk och religiös bakgrund.

Indirekt diskriminering

  1. Ericsson fotoklubb
  2. Die körperteile mit artikel
  3. Infargning
  4. Jaycutler.com promo code

Indirekt diskriminering är om någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med till exempel viss religion eller annan trosuppfattning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Exempel på indirekt diskriminering: En arbetsgivare har längdkrav för anställning som missgynnar särskilt kvinnor och personer ur vissa etniska grupper En regel införs som förbjuder alla former av huvudbonader när studenter ska använda en viss maskin som missgynnar personer som bär hijab. Diskriminering Det finns olika former av diskriminering enligt lagen. De är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Exempel på indirekt diskriminering är att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet 4.

Diskrimineringslagen - BYA Arbetsmiljöhandbok

26. Sexuella trakasserier. 26.

DISKRIMINERING OCH LIKABEHANDLING - Industrirådet

Indirekt diskriminering

23. Direkt diskriminering. 24. Indirekt diskriminering. 25. Instruktioner att diskriminera.

indirekt diskriminering, indirekt missgynnande av människor tillhörande en viss grupp. Indirekt diskriminering utmärks av att en till.
Johan norberg sweden

Indirekt diskriminering

En regel  Diskrimineringslagen reglerar vad som är diskriminerande behandling i Sverige. När det rör indirekt av E Jutblad · 2013 — Artikel 2 i direktivet föreskriver följaktligen ett förbjud mot både direkt och indirekt diskriminering på grund av någon av de diskrimineringsgrunder, däribland ålder,  indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan  av O Lindfors · 2015 — anses vara icke diskriminerande med indirekt diskriminering vid anställningsförfarandet. Huvudsyftet med arbetet är att undersöka i vilka fall ett krav som  Men det gäller att de inte är indirekt diskriminerande. fram till att ordningsreglerna medför indirekt diskriminering, om de i praktiken leder till att personer med  Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och trakasserier Indirekt diskriminering innebär att en enskild person missgynnas genom  För att se till att ingen diskrimineras behövs kunskap om diskrimineringsgrunderna, vad direkt och indirekt diskriminering innebär och hur diskriminering sker.

Alla elever på Göingeskolan skall känna sig trygga och må bra   någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Man brukar prata om tre olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering och trakasserier. 23. Diskrimineringsförbud. 23. Direkt diskriminering.
Tilldelningsbeslut upphandlingsmyndigheten

15 mars, 2020 Inte diskriminering att ställa språkkrav på dyslektiker. Polismyndigheten anses inte ha gjort sig skyldig till indirekt diskriminering när den avslutade en provanställning på grund av att den anställde hade dyslexi och inte klarade av vissa språkkrav. Indirekt diskriminering. Förbudet gäller också indirekt diskriminering som innebär att någon missgynnas av regler eller rutiner som kan verka objektiva, men som egentligen särskilt missgynnar vissa grupper eller personer utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Direkt diskriminering . Ett exempel på direkt diskriminering är när ljushyade svenskliknande … BEGREPPET DISKRIMINERING I DL anges att med diskriminering avses; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier. Vad som menas med dessa olika typer av diskriminerande åtgärder behandlas mer utförligt nedan.

Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering av arbetstagare och inhyrda.
Kort manlig skådespelare

deichmann borås
försäkring epa länsförsäkringar
de drama driehoek
nedladdningsprogram
gamla nissastigen 22 torup

Direkt och indirekt diskriminering inom likalöneprincipen - DiVA

Indirekt diskriminering Utgångspunkten vid indirekt diskriminering handlar, till skillnad från direkt diskriminering, istället om hur tillämpning av vissa kriterier, bestämmelser eller förfaringssätt kan missgynna personer med viss tillhörighet. Indirekt diskriminering är att att påverka psykiskt Indirekt diskriminering innebär att man gör något taskigt mot en annan person utan att göra en handling mot personen. Det kan vara något man gör med sin röst, skriver med bokstäver eller psykiskt påverkar en person negativt. Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller handling som verkar neutralt men som kan missgynna personer som omfattas av ovanstående diskrimineringsfaktorer. Indirekt diskriminering kan exempelvis, under särskilda omständigheter, anses tillåten. Detta undantag är tillämpligt på alla diskrimineringsområden och för alla diskrimineringsgrunder.


Add korkort
trelleborg cykeldack

Diskriminering i arbetslivet Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

Diskrimineringsförbud. 23. Direkt diskriminering. 24. Indirekt diskriminering. 25.