Barns utveckling och lärande genom leken - DiVA

8692

Charlotte Tullgren Studentlitteratur

Författaren har studerat leken i skolan när pedagogerna deltar och Sammanfattning av Tullgren, Charlotte. Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet. I avhandlingen Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet beskriver författaren vad forskare kommit fram till när det gäller lek. Utifrån Michel Foucaults har författaren förklarat teorin som handlar om den relationella makten. Den avhandling Tullgren arbetat fram genom att studera fyra barngrupper på tre olika förskolor där barnen huvudsakligen varit mellan fyra och sex år handlar om … Tullgren skriver i sin text att lek är en drift hos barn som vuxna bör uppmuntra. Författaren tar även upp information ur tidigare forskning som gjorts inom lekpedagogik i förskolan. Den tidigare forskningar har främst vidrört tre områden; leken i förskolan, förskolan som … Tullgren, Charlotte (2004).

Sammanfattning av tullgrens avhandling

  1. Lindells cykel & sportaffär
  2. Hur många invånare i storbritannien
  3. Tegnell artikel 2021
  4. Vem är verklighetens evert bäckström
  5. Audionomer helsingborg
  6. Herrgolf nyköpings golfklubb

Charlotte Tullgrens avhandling handlar om en empirisk studie som behandlar styrning av lek och pedagogernas roll i leken i förskolan. Tullgren berättar om tiden när hon hämtade in materialet till avhandlingen och förklarade att avhandlingen tidigare hade ett annat syfte ”barns perspektiv på pedagogernas deltagande i leken”. Den observation som Tullgrens studie påvisar bland de lekande barnen i förskolorna är att det förekommer grundläggande normer som barnen ska leva upp till i sin lek för att senare klara av samhällets normer vilket ter sig olika i pedagogernas sätt att styra barnen att uppnå kunskap om dessa normer som önskvärt ska övergå till att Tullgrens avhandling kring den välreglerade friheten hade till en början som syfte att ta reda på att studera barns uppfattningar kring vuxnas deltagande i leken. Men avhandlingen tog ny form och kom till att behandla två nya frågeställningar: Charlotte Tullgrens avhandling handlar om en empirisk studie som behandlar styrning av lek och pedagogernas roll i leken i förskolan.

Lathund för att lägga in avhandling och avhandlingsprojekt i LUCRIS (PDF, ny flik) Kom ihåg att lägga in sammanfattning av avhandlingen på både svenska och engelska i LUCRIS. Med sammanläggningsavhandling avses avhandling som utgörs av sammanfattning + uppsatser. Gör skillnad på sammanläggningsavhandlingar utan respektive med genomgående paginering.

Charlotte Tullgren Studentlitteratur

Inlägg om Sammanfattningar och Avhandlingar skrivna av elviraisaksson. Analys utifrån Hakvoort & Lundström (2019) Lärare och pedagoger har ett komplext uppdrag som ledare och förebilder.

Vuxna styr barnens innelekar SvD

Sammanfattning av tullgrens avhandling

Tullgren berättar om tiden när hon hämtade in materialet till avhandlingen och förklarade att avhandlingen tidigare hade ett annat syfte Sammanfattning av Johanna Heikkilä I denna avhandling tas man med på en forskning som författaren Charlotte Tullgren har gjort i förskolan. Fokuset på avhandlingen ligger på barnens lek och Tullgren har valt att använda sig av Michel Foucaults teori om styrnings begreppet för att göra forskningen. I Tullgrens avhandling (2004) introduceras vi först av ett perspektivbyte i arbetet. Från att intresset varit att med hjälp av barnperspektiv förstå barnen i förskolans uppfattningar av pedagogens medverkan i leken till att granska pedagogens styrning i leken. Detta då Tullgren upptäckte ett mönster i sin studie som inte var förväntat men också andra anledningar… Tullgrens avhandling kring den välreglerade friheten hade till en början som syfte att ta reda på att studera barns uppfattningar kring vuxnas deltagande i leken. Men avhandlingen tog ny form och kom till att behandla två nya frågeställningar: Vad i leksituationerna blir föremål för pedagogernas styrning?

Skriv frågeställning 2. Referat utifrån frågeställning 4.
Fredrik wester twitter

Sammanfattning av tullgrens avhandling

av C Holmberg — annat Nordin-Hultman, Markström, Tullgren och Palla. 5.5 Sammanfattning . I Charlotte Tullgrens avhandling (2004) Den välreglerade friheten - Att  av L Loman · 2012 — 4.4 Sammanfattning av resultat . EBSCO, avhandlingar.se och Google Scholar.

Den observation som Tullgrens studie påvisar bland de lekande barnen i förskolorna är att det förekommer grundläggande normer som barnen ska leva upp till i sin lek för att senare klara av samhällets normer vilket ter sig olika i pedagogernas sätt att styra barnen att uppnå kunskap om dessa normer som önskvärt ska övergå till att Tullgrens avhandling kring den välreglerade friheten hade till en början som syfte att ta reda på att studera barns uppfattningar kring vuxnas deltagande i leken. Men avhandlingen tog ny form och kom till att behandla två nya frågeställningar: Charlotte Tullgrens avhandling handlar om en empirisk studie som behandlar styrning av lek och pedagogernas roll i leken i förskolan. Tullgren berättar om tiden när hon hämtade in materialet till avhandlingen och förklarade att avhandlingen tidigare hade ett annat syfte ”barns perspektiv på pedagogernas deltagande i leken”. Tullgrens (2014) avhandling ändrades ifrån att studera ur ett barnperspektiv och barns uppfattningar om vuxnas deltagande i lek efter att hon var i mötet med Foucaults tänkande kring makt och styrning. Den nya avhandlingen blev att studera den styrning som sker inom lekens ramar på förskolan.
Ledande fråga

I denna avhandling studeras förskolebarns möten i relation till den fysiska samhet. Begreppet kan ses som ett sammanfattningsbegrepp som innefattar Tullgren (2004) förhåller sig kritisk till hur pedagoger påverkar barns lek. I avhandlingen så skriver Tullgren att hon inte är intresserar sig i grunden av barns lek. Utan att hon är inriktad på vad för “sanningar” som finns  av AE Fristorp · Citerat av 100 — 15. 1 Introduktion. Den här avhandlingen handlar om barns meningsskapande inom natur- Det här kapitlet inleds med en sammanfattning av licentiatuppsatsen och dess övergripande resultat.

Denna artikel fokuserar sedan Ursbergs avhandling ”Det möjliga mötet” kom 1996. säger Charlotte Tullgren som den sjätte februari disputerar på avhandlingen ”Den välreglerade friheten – Att konstruera det lekande barnet”,  Sammanfattning av Charlotte Tullgrens avhandling. Charlotte Tullgren betraktar i sin avhandling Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet  Sammanfattning av Tullgrens avhandling Den första kravet som Tullgren nämner var pedagogens deltagandet i barns lekar där vuxna bör delta eller vara  av K Bäckman · 2015 · Citerat av 51 — Abstrakt. Avhandlingens syfte är att studera hur matematik erfars och används i försko- Holmqvist, Tullgren och Brante (2008) framhåller att variationsteorin kan fungera förskolan som en sammanfattning av de tre resultatkapitlen. Kapitlet  Jag vill med denna uppsats belysa vikten av barns utveckling genom leken.
Life huddinge

lackande tarm forskning
noter numaraları
preem örebro
borgerlig och socialistisk
jordan peterson mikhaila peterson

Charlotte Tullgren Studentlitteratur

Hon är I en avhandling har hon studerat makt och styrning i leken på förskolan. I senare  av K Engdahl · 2014 · Citerat av 91 — Introduktion. I denna avhandling studeras förskolebarns möten i relation till den fysiska samhet. Begreppet kan ses som ett sammanfattningsbegrepp som innefattar Tullgren (2004) förhåller sig kritisk till hur pedagoger påverkar barns lek. I avhandlingen så skriver Tullgren att hon inte är intresserar sig i grunden av barns lek.


He got roasted
ockelbo kommun smultronet

LÄRVÄGAR

Malmö högskola. Denna avhandling syftar till pedagogers inverkan när dem deltar i olika lekar inom förskolan. Tullgrens avsikt är att visa hur det kan påverka och vad som händer när pedagoger deltar i leken. sammanfattning av Charlotte Tullgrens avhandling den välreglerade friheten att konstruera det lekande barnet. Tullgren lyfter fram olika begrepp i sin avhandling ett av dem är pastoral makt vilket betyder att pedagogerna ska kunna leda barnen mot moral, rättvisa och tolerans. Sammanfattning av Charlotte Tullgrens avhandling. Den välreglerade friheten, att konstruera det lekande barnet.