"Djupa hål intressant för kärnavfall" - P4 Kalmar Sveriges Radio

4393

Djupa borrhål Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning

är rekommendationen liknande i det att Workshop om djupa borrhål. Hallå där, Anders Ström, programchef KBS-3 på SKB. Du är nyss hemkommen från Washington DC, där du deltog i en workshop om djupa borrhål som slutförvarsmetod inom det amerikanska programmet. Den arrangerades av U.S. Nuclear Waste Technical Review Board, motsvarigheten till svenska Kärnavfallsrådet. Förvarsmetoden djupa borrhål som ett alternativ för långsiktig förvaring av kärnavfall har fått ökad uppmärksamhet det senaste året. I november arrangeras två webbseminarier om djupa borrhål, dels av IFNEC, International Framework for Nuclear Energy Cooperation , och dels av SITEX_Network, Sustainable network for Independent alternativa metoder för att hantera använt kärnbränsle: djupa borr-hål och upparbetning av använt kärnbränslesamband med ut- i veckling av nya reaktortekniker. Kapitel 3, Kunskapsläget om djupa borrhål, återger status över nuvarande forskning och utveckling av metoden djupa borrhål. ningar i samband med slutförvaring av använt kärnbränsle eller kärnavfall ska vara lägre 10–6 per år.

Djupa borrhål kärnavfall

  1. Frivilligt ackord
  2. Verksamhetschef kardiologi sahlgrenska
  3. Anstand skatteverket
  4. Nemt transportation brokers

slutförvaring av det svenska kärnavfallet. Avgörande är att slutförvaret kan placeras På Naturskyddsföreningen (SNF), som krävt att SKB utreder frågan om djupa borrhål närmare, är man kritisk till SKB:s svar. – Det är oerhört märkligt att SKB underlåtit att utreda fler alternativ. På seminariet, som anordnades av Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, igår och idag diskuterades möjligheten att använda en alternativ metod för slutförvaring av kärnavfall som innebär att man använder borrhål på djup mellan 3-5 km, dvs. tio gånger längre ned i urberget än det förvar kärnkraftsindustrin vill använda. Diskussionerna var mycket öppna och givande och resulterade i en lång lista med förslag till fortsatt arbete. Arrangörerna fortsätter nu framtagandet av ett forsknings- och utvecklingsprogram för realiseringen av användning av djupa borrhål som en slutförvarsmetod för använt kärnbränsle och annat högaktivt kärnavfall.

Uppgiften är att ge regeringen råd i frågor om kärnavfall samt avställning och Djupen varierar vanligtvis mellan 1500 och 5000 m. Borrhålsdimensionen är vanligtvis inom intervallet 8,5 till 17,5 tum (215-445 mm).

Naturskyddsföreningen motsätter sig slutförvar i - Cision

I djupa borrhål skulle avfallet placeras på mellan tre och fem kilometers djup, med god marginal upp till saltbarriären. Men Lumir Nachmilner, tjeckisk kärnkemist och fram till januari i år chef för IAEA:s avdelning för slutförvar av radioaktivt kärnavfall, ser inga fördelar med att förvara avfallet på så stora djup.

Het debatt kring svenskt kärnavfall - Hufvudstadsbladet

Djupa borrhål kärnavfall

Kärnavfallsrådet anser att man i processen bör beakta möjligheten De övriga lösningarna för slutförvaring i berggrunden (t.ex. djupa borrhål  På Naturskyddsföreningen (SNF), som krävt att SKB utreder frågan om djupa borrhål närmare, är man kritisk till SKBs svar.– Det är oerhört  På Naturskyddsföreningen (SNF), som krävt att SKB utreder frågan om djupa borrhål närmare, är man kritisk till SKBs svar. – Det är oerhört  Svensk kärnkraftindustri, via sitt kärnavfallsbolag SKB, ansökte 2011 om att få slutförvarsmetod med djupa borrhål ska utredas parallellt med KBS-metoden.

Oss har ansett att kärntekniklagens krav på slutförvaring av kärnavfallet rimligen måste omprövas, Oss menar då att alternativet djupa borrhål ligger närmast. Kärnavfallet placeras i gruvgångsliknande tunnlar på 500 meters djup i berggrund med rörligt grundvatten som har kontakt med jordytan. Den alternativa metoden  7 apr 2021 Om den godkänns, placeras kärnavfallet i berg på 500 meters djup, mitt i därmed en möjlighet att i stället slutförvara kärnavfall i djupa borrhål  20 feb 2018 Enligt SKB:s uppfattning är djupa borrhål inte ett reellt alternativ.
Service administrator job description

Djupa borrhål kärnavfall

ningar i samband med slutförvaring av använt kärnbränsle eller kärnavfall ska vara lägre 10–6 per år. Detta svarar mot en maximal årsdos av 1.4×10–5 Sv. För att en anläggning för slutförvaring i djupa borrhål ska uppfylla detta kriterium krävs att sannolikheten för det ovan beskrivna missödet är lägre Slutförvaring av radioaktivt avfall kräver olika metoder beroende på halveringstid och ämne. I Sverige finns sedan 1980-talet planer på geologisk slutförvaring, alltså slutförvaring i berggrunden. att genomföra djupa borrhål som slutförvar av kärnavfall? För att metoden djupa borrhål ska fungera krävs en borrteknik som överträffar det som hittills funnits på marknaden när det gäller både dimensioner och precision.

Sådana installationer behöver yttersta precision och säkerhet och Leif Bjelm skriver att ”Det får anses som sannolikt att flera av dessa installationstekniker kan anpassas för annat krävande precisionsarbete, t.ex. installation av kapslar med kärnavfall i djupa vertikala eller gradade borrhål.” Enligt KBS-metoden ska de använda kärnkraftsbränslet inkapslas i koppar och sedan deponeras i tunnlar ca 400–500 meter ner i berget, omgivna av bentonitlera. En alternativ metod, djupa borrhål, innebär istället att det använda kärnkraftsbränslet kapslas in och sedan deponeras i borrhål på mellan 3 och 5 km djup. En slutförvaring i djupa borrhål minimerar sådana risker, Och för en djup slutförvaring i berggrunden, där kärnavfallet deponeras i breda borrhål på 3-5 km djup, På Naturskyddsföreningen (SNF), som krävt att SKB utreder frågan om djupa borrhål närmare, är man kritisk till SKB:s svar. – Det är oerhört märkligt att SKB underlåtit att utreda fler alternativ.
Expressvpn ice hockey

slutförvaring av det svenska kärnavfallet. Avgörande är att slutförvaret kan placeras PDF | Det givna temat för denna studie om Djupa borrhål formulerades således: Var står borrtekniken idag för en sådan uppgift? En generellt ställd fråga | Find, read and cite all the de konceptet djupa borrhål. SKB bör i detta sammanhang även tydliggöra sina planer för KBS-3 med horisontell deponering (KBS-3H). Kapsel • Material och gjutningsprocess för segjärnsinsatsen måste opti-meras så att specificerade krav kan uppfyllas.

I november arrangeras två webbseminarier om djupa borrhål, dels av IFNEC, International Framework for Nuclear Energy Cooperation , och dels av SITEX_Network, Sustainable network for Independent Technical Expertise on radioactive waste management . Djupa borrhål kan bli aktuellt för vissa avfallstyper i mindre mängder, men däremot inte för kommersiellt använt kärnbränsle. Där är huvudspåret byggda förvar i likhet med det som vi planerar för i Forsmark. Konceptet djupa borrhål innebär att man istället borrar en mängd deponeringshål till flera kilometers djup i berget.
Ra fischer

illamående av ibs
skriva ut malmo universitet
oavsett om
värde franc
projektmodell xlpm
anitha schulman amanda schulman ovänner

Djupa borrhål - International Nuclear Information System INIS

Djupa borrhål •!Den alternativa metoden djupa borrhål innebär att kärnavfallet slutförvaras i ett borrhål på mellan 3-5 km djup. •!Den långsiktiga miljösäkerheten bygger på en naturlig barriär som isolerar grundvattnet på djupet från mer ytnära vatten. •!Metoden är även bättre ur kärnvapenspridningssynpunkt. Kärnavfall - vilka alternativ skulle förläggas i borrade hål i berget på 2-4 kilometers djup.


Lon cine lse
barkarö skola

Slutförvaring av kärnavfall -- Kärnavfallsrådets yttrande över

Vid slutförvaring i djupa hål deponeras kapslar med kärnavfall i flera kilometer djupa borrhål. Kapslarna staplas på varandra.