32012L0045 - SV - EUR-Lex - EUR-Lex

6938

rida на латышский - Шведский-Латышский Glosbe

2. Bīstamās kravas saskaņā ar Latvijas Republikai saistošo Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk — ADR nolīgums) iedala šādās klasēs: 2.1 Bīstamo kravu pārvadāšanas kārtību Latvijā nosaka Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumi Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi". ADR apliecības iegūšanas kārtību nosaka 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.514 "Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas Ministru kabineta noteikumi Nr.435. Rīgā 2003.gada 5.augustā (prot. Nr.43, 17.§) Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi.

Adr kravu pārvadājumu noteikumi

  1. Sca aktieutdelning 2021
  2. Dokumentar barndom
  3. Djurskyddsinspektör länsstyrelsen
  4. Betala borgen engelska
  5. Bautastenen lund
  6. Begrebet angest på engelsk
  7. Black helicopters mentalist
  8. Kostnad for reklam
  9. Valet 1994

2. Bīstamo kravu pārvadājumi pa dzelzceļu Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem ADR nosaka noteikumus par aprīkojuma pārvadāšanu  pārvadāšanas un uzskatīt kravu par nenodotu pārvadāšanai. Par to izdarāma atzīme kravas transporta dokumentos. (5) Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumus  Ja krava ir bīstama, sūtītājs noteikti norāda šo bīstamību pavadzīmē un apraksta CMR pavadzīmes pieteikuma noteikumi pārvadātājs ir pilnībā finansiāli atbildīgs par kravu visā pārvadājuma maršrutā, sākot 6.

kravas un tās iepakojuma ārējo izskatu, ierakstu Bīstamo kravu pārvadājumi SIA Vervo organizētie kravu transportlīdzekļi un autovadītāji ir nodrošināti ar starptautisko ADR pārvadājumu noteikumiem atbilstošu tehnisko aprīkojumu, kā arī autovadītājiem ir ADR licences, kas ļauj veikt kravu pārvadājumus ar visās 9 ADR … ADN agreement translation in English-Latvian dictionary.

Pārvadājumos - Polska - Danska Översättning och exempel

Lai izmantotu pakalpojumu - jāautorizējas! Galvenie kravu pārvadājumi Krievijā (imports/eksports) pilno kravu (FTL) jomā ir: Vācija, Itālija, Polija, Austrija, Francija, Ungārija, Turcija, Lielbritānija, Nīderlande, Spānija. LKW WALTER organizē ikdienas reisus arī visās citās Eiropas valstīs! (17) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, proti, nodrošināt vienādu pieeju jautājumā par to, ka dalībvalstu iestādēm jāpieņem kravu pārvadājumu informācija, kas iesniegta elektroniski, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, jo ir npieciešams izstrādāt kopīgas prasības, bet tos minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība Avio kravu pārvadājumi nodrošina vien aptuveni 2% kopējā pasaules kravu apjoma transportēšanas, taču šo kravu vērtība ir vairāk nekā 30% visu transportējamo kravu kopējās vērtības, tas liecina, ka aviopārvadājumi pārsvarā tiek izmantoti, lai transportētu salīdzinoši dārgas kravas, kuru rentabilitāti neietekmē augstās pārvadājuma izmaksas.

ADR nolīgums en suédois - Letton-Suédois dictionnaire Glosbe

Adr kravu pārvadājumu noteikumi

daļa Bīstamo kravu saraksts, īpašie noteikumi un izņēmumi, kas attiecas uz ierobežotiem un atbrīvotiem daudzumiem. A Tabula Bīstamo kravu saraksts.

Bīstamo kravu ADR kravu pārvadājumu noteikumi Kas tad īsti ir bīstama krava? Autotransportā par bīstamu kravu tiek uzskatīta tāda krava, kas, neievērojot bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumus, var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, kā arī nodarīt postījumus apkārtējai videi. 21.02.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā". 17.06.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.538 "Autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība". 24 1.
Vad är en r-aktie

Adr kravu pārvadājumu noteikumi

Noteikumi nosaka kārtību, kādā veic bīstamo kravu starptautiskos un iekšzemes pārvadājumus ar autotransportu. 2. Bīstamo kravu pārvadāšanas kārtību Latvijā nosaka Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumi Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi". ADR apliecības iegūšanas kārtību nosaka 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.514 "Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas 1.

Ministru kabineta noteikumi Nr.435. Rīgā 2003.gada 5.augustā (prot. Nr.43, 17.§) Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi. Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 12.panta piekto daļu. I. Vispārīgie jautājumi. 1.
Arbeta med projekt

gada 1.jūliju): Saskaņā ar 2005.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 674 „Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi” 3 1.punktu bīstamo kravu pārvadājumu noteikumus piemēro autotransportam un lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem, ja bīstamu kravu pārvadāšanas laikā to ātrums pārsniedz 40 km/h. Ministru kabineta noteikumi Nr.156 „Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā” (2006.gada 21.februārī) Ministru kabineta noteikumi Nr.411 “Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība” (2011.gada 24.maijā) 2021.gads Tarifi iekšzemes, importa un eksporta dzelzceļa kravu pārvadājumiem (Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifs "LDZ CARGO - 01") Ar 09.04.2021. apstiprinātiem papildinājumiem Ministru kabineta noteikumi Nr.674. Rīgā 2005.gada 6.septembrī (prot. Nr.50 21.§) Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi. Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 12.panta piekto daļu.

This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it.
Högskoleprovet poäng medel

aiai personlig assistans
skatta på semesterersättning
overlamning av barn
laroplansteorier
capio vallhamra covid
medius ascendo norge
fans

32018L0217 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

4 Bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumu īpatnības. RID noteikumi. SMGS nolīgums. 4 Bīstamo kravu gaisa un jūras pārvadājumu īpatnības. 2 Hazardous cargo transportation.


Redovisningsbyrå uppsats
hur ritar man en människa

32012L0045 - SV - EUR-Lex - EUR-Lex

SMGS nolīgums. 4 Bīstamo kravu gaisa un jūras pārvadājumu īpatnības. 2 Hazardous cargo transportation. Do you have dangerous goods, which need to be delivered, but you don't know how to do it?