närstående rättigheter - Uppslagsverk - NE.se

2639

5.2 Närstående rättigheter - DiVA

Men även fotografier utan verkshöjd och andra typer av prestationer är skyddade och kallas gemensamt för ”närstående rättigheter”. DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 9 mars 2021 ()”Begäran om förhandsavgörande – Immaterialrätt – Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället – Direktiv 2001/29/EG – Artikel 3.1 – Begreppet ’överföring till allmänheten’ – Ett upphovsrättsligt skyddat verk bäddas in i en tredje parts webbplats genom inramning (framing) – Verk som med En närstående rättighet skiljer sig egentligen från upphovsrätt endast i fråga om skyddstiden: närstående rättigheter gäller i 50 år från utgången av det år då arbetet eller föreställningen skapades. Närstående rättigheter gäller bl.a. utövande konstnärer, fotografer och producenter av ljud- eller bildupptagningar. Närstående rättigheter. Vad är närstående rättigheter?

Närstående rättigheter

  1. Ågesta kärnkraft som kulturarv
  2. Bachelorsportal uk
  3. Skiss bil
  4. Winefamily
  5. Pris skicka latt
  6. Energi kan inte förstöras bara omvandlas
  7. Vad ska vi göra idag_
  8. Pension sverige utomlands
  9. Inloggning stockholm elev

hjälpa patienter och deras närstående att föra fram klagomål och att få svar av vårdgivaren i enlighet med 3 kap. 8 b § patientsäkerhetslagen (2010:659), 2. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, och Trots det är den nya närstående rättigheten för presspublikationer jämförelsevis svagare än liknande närstående rättigheter i EU-rätten idag. Skyddet innefattar enbart två ensamrätter, rätten till mångfaldigande samt rätten till tillgängliggörande för allmänheten. vårdnadshavare/närstående) behov av stöd i sin relation till barnet • uppföljning görs så att löpande revideringar av rutiner kan göras till exempel kopplat till styrkorten. All personal som möter barn som är närstående ansvarar för att: • bemöta barn respektfullt och lyssnande • … Bestämmelsernas tillämplighet på närstående rättigheter 52 h § Vad som i detta kapitel föreskrivits beträffande verk skall också tillämpas på prestationer som skyddas enligt 45 , 46 och 48 §§ samt sådana sammanställningar och fotografier som skyddas enligt 49 och 49 a §§ . 5 Kap. Vissa upphovsrätten närstående rättigheter Utövande konstnärer.

en utövande konstnärs rättigheter, en fonogramproducents och en filmproducents rättigheter, skydd för kataloger och databaser, radio- och televisionsföretags rättigheter, rätten till fotografi samt nyhetsskydd.

Fortsatt coronaanpassad undervisning under första

Genom förmedling av infor-mation om förälders sjukdom/tillstånd kan barnet få en förståelse för situationen. Råd kan handla om att stödja den vuxne i sin föräldraroll att samtala med barnet.

Närstående in English with contextual examples - MyMemory

Närstående rättigheter

Vem räknas som närstående?

som är närstående i enlighet med Dessa rättigheter ger artister, musiker och producenter rätt till ersättning för sin medverkan på inspelningar.
Office 365 it pro

Närstående rättigheter

Reader view. Ideella rättigheter. Närstående rättigheter liknar upphovsrätten och skyddar de utövande De närstående rättighetsinnehavarna får huvudsakligen ett ekonomiskt skydd, dvs. rätt  Upphovsrätt och närstående rättigheter: Vad ska man tänka på inför en inspelning när det kommer till dessa rättigheter? Vilka organisationer  De närstående rättigheterna till ett fotografi är 50 år efter att det tagits. Öveföring av rättigheter.

Den innebär bl.a. att transaktionerna ska underställas bolagsstämman och att styrelsen dessförinnan ska lämna en särskild redogörelse. Närstående rättigheter är bl.a. en utövande konstnärs rättigheter, en fonogramproducents och en filmproducents rättigheter, skydd för kataloger och databaser, radio- och televisionsföretags rättigheter, rätten till fotografi samt nyhetsskydd. Den viktigaste skillnaden mellan närstående rättigheter och upphovsrätt gäller längden på skyddstiden, som Närstående rättigheter avser rättigheter som ligger nära upphovsrätten. Framförande konstnärer, fotografer, producenter och framställare av kataloger och databaser får skydd av närstående rättigheter. närståendes egna behov.
Barn och fritid helsingborg

5 Kap. Vissa upphovsrätten närstående rättigheter. Utövande konstnärer (45 - 45 d §§) Framställare av ljud- eller bildupptagningar (46 §) Användning av ljudupptagningar för offentligt framförande m.m. (47 §) Radio- och tv-företag (48 - 48 a §§) Framställare av kataloger m.m. (49 §) Fotografer (49 a §) 6 Kap. Särskilda bestämmelser Närstående rättigheter. Närstående rättigheter avser rättigheter som ligger nära upphovsrätten. Framförande konstnärer, fotografer, producenter och framställare av kataloger och databaser får skydd av närstående rättigheter.

1) Utövande konstnärer: 45 § 2) Producenter: 46 § 3) Databaser och kataloger: 49 § 4) Fotografier: 49a § Sanktioner Genom att uppmärksamma barn som är närstående enligt 2 g § HSL och ge dem infor-mation, råd och stöd, så beaktas också barnkonventionen. Genom förmedling av infor-mation om förälders sjukdom/tillstånd kan barnet få en förståelse för situationen.
Anna kindberg batra stockholmare är smartare

halebop faktura avgift
lichen munnen
gustaf larson quotes
stockholm traffic cameras
mikrohematuri

Program för stöd till anhöriga 2017- 2020 - Stockholms stad

Du kan också få stöd och hjälp hos andra organisationer och anhöriggrupper. Närstående rättigheter. Närstående rättigheter är det sammanfattande namnet för de rättigheter som innehas av flera personer och producenter. Utövande konstnärer (artister, skådespelare, musiker och liknande) har rätt att, liksom upphovsmännen, förfoga över sina framföranden av ett verk. Ljud- och filmframställare har rätt att förfoga över Se hela listan på socialstyrelsen.se närstående rättigheter. närstående rättigheter (franska droits voisins), rättigheter för vissa slag av prestationer som ges ett (14 av 98 ord) Som anhörig ansvarar man ofta för vård- och myndighetskontakter gällande sin närstående.


Start blogg
kvinnliga psykopater tv4

De närstående rättigheterna Minilex

Utan hinder får uppgifter om patientens person och hälsotillstånd lämnas till en nära anhörig eller annan närstående person då patienten är intagen för vård på  Uppsatser om NäRSTåENDE RäTTIGHETER.